การชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทยหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจนางสาวกานดา ทัพพะมูล485-2-37157-4ออมทรัพย์


โปรดชำระค่าห้องพัก 100% ล่วงหน้า ทั้งนี้โรงแรมจะสำรองห้องพักสำหรับผู้ที่ชำระเงินเท่านั้น

 

โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจ

 ชื่อบัญชี นางสาวกานดา ทัพพะมูล

เลขที่บัญชี 485-2-37157-4 

 

โอนเงินค่าห้องพักแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งมายังโรงแรมบ้านกานตาด้วยค่ะ

E-mail: baankantahotel@hotmail.com

  

โรงแรมบ้านกานตา

โทรศัพท์ 032-860427 มือถือ 086-7949459